Erwix 100ml

Erwix 100ml

Erwix – prirodni bio - fungicid i bio - baktericid namenjen za suzbijanje fitopatogenih bakterija i gljiva. Erwix sadrži saprofitnu bakteriju Bacillus subtilis . Ova bakterija spada u grupu sigurnih bezopasnih bakterija za životnu sredinu i čoveka (GRAS-General Recognized As Safety). Erwix nije toksičan za pčele i nema karencu. Preporučuje se za organsku i konvencionalnu poljoprivrednu proizvodnju.

  • Proizvodjač: N/A
  • Jedinica mere: Kom
  • Poreska stopa: 10
  • Stanje na zalihama: ima
Gardena
Lallemand
Stihl
Felco
Yara
Krause

MajstorWeb realised Crops Theme. All rights reserved | Design by W3layouts